No Images

De wedstrijdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van circa 8 toernooien per jaar.

Voorbereidende werkzaamheden:
• Het vaststellen datum en informeren bij welke clubs/banen gespeeld kan worden. Afspraken maken met de club over greenfee prijzen en condities.
• Inschrijfgeld vaststellen i.o.m. de penningmeester en uitnodigingen versturen naar de leden.
• Het bewaken van de inschrijvingen: tijdigheid van inschrijving en betaling.
• Het samenstellen van flights, het bepalen van de starttijden en de deelnemers hiervan op de hoogte stellen.
• Inkoop prijzen (1e, 2e, 3e plaats, neary, longest dames en heren).
• Informeren of de baan qualifying is en vaststellen of de wedstrijd qualifying is.

Activiteiten tijdens het toernooi:
• Verstrekken van scorekaarten aan de deelnemers met daarop exacte en playing handicap.
• Het innemen en controleren van de scorekaarten (namen, handtekeningen, stableford telling). Deze Q kaarten zijn (op Nederlandse en Buitenlandse banen) qualifying voor leden met UMCGolf als homecourse.
• Het bekendmaken van de winnaars na binnenkomst van de laatste flight en de prijsuitreiking verzorgen.
• Afhandeling financiën met club/baan en/of hun horeca: direct of via factuur.

Werkzaamheden achteraf:
• Uitslagen en bijgewerkte totaalstand op de website (laten) zetten.
• Controleren ontvangen qualifying kaarten.
• Toekennen, berekenen en administreren van de Exact, Club en Playing handicaps van alle homeclub leden, incl. jaarlijkse herziening volgens de regels van het EGA handicap systeem van de NGF.
• Contact houden met Exloo verwerking Q kaarten

Informatie verstrekken aan leden:

• Leden informeren over de regels, die betrekking hebben op het verkrijgen, berekenen en onderhouden van de handicap.
• Leden informeren over wijzigingen van Exact handicap.

Overige werkzaamheden:
• Contact onderhouden met de Regelcommissie met betrekking tot het afnemen van regelexamens t.b.v. een handicap en GVB.
• Toezien op de naleving van de eisen met betrekking tot qualifying wedstrijden en berekening CBA.
• Contact onderhouden met handicapcommissies van andere clubs bij overgang leden naar een andere club.
• Contact onderhouden met regiocommissaris en de commissie CRAS&H (regels, amateurstatus en handicaps) van de NGF.
• Vaststellen en berekenen van qualifying kaarten buiten wedstrijden om.