No Images

Informatie aan en van leden:

• Het uitbrengen van een UMCGolfFlits na ieder toernooi (8 x per jaar) 
• Leden vragen een bijdrage te leveren aan het Golfjournaal o.a. per toernooi met 1e – 2e – 3e  winnaar etc. afspreken een verslag te schrijven van het toernooi
• Het maken van foto’s op de toernooien
• Het verzamelen van de foto’s, de te publiceren stukken, het zo nodig corrigeren hiervan en het verzorgen van  de lay-out
• Het verstrekken van informatie over (nieuwe) golfregels, nieuws van NGF en nieuws van UMCGolf
• Het organiseren van een opfriscursus/regelmiddag m.b.t. regels en etiquette voor de leden

 Werven van leden:

• Het promoten van de golfsport o.a. door aanwezigheid op “open dagen” van de PV
• Het organiseren van een clinic in het voorjaar voor UMCGers  c.q. partners en/of familieleden in de eerste lijn en bekendmaking hiervan in de organisatie
• Het geven van informatie aan belangstellenden m.b.t de UMCGolfclub zoals inschrijving, contributie, het golfspel, het verkrijgen van het GVB etc. (o.a. in het PV-blad)
• Het uitnodigen van nieuwe leden op de toernooien en het begeleiden van deze leden tijdens de toernooien 

Email:

• Mailbox 1x per week bekijken
• Als bericht is doorgestuurd of is verwerkt, bericht in onderliggende map (verwerkt) opslaan, zodat de binnengekomen mailberichten terug te vinden zijn
• Zoveel mogelijk de mailberichten naar leden versturen vanuit de mailbox

Informeren:

• Het informeren van de penningmeester c.q. het DB welke kosten er gemaakt (gaan) worden c.q. toestemming vragen voor de uitgaven
• Het DB informeren over de voortgang van de cie.
• Het informeren van de cie. leden welke acties er plaats vinden en (in overleg) bepalen wie wat doet 

Site UMCGolf:

• Het onderhouden van de website van UMCGolf