No Images

Database:
• Nieuwe leden invoeren aan de hand van het aanmeldingsformulier.
• Wijzigingen invoeren
• Datum invoeren wanneer brief voor betaling UMCGolf-lidmaatschap (niet inbaar via salarisadministratie) en/of voor NGF pasjes zijn verstuurd
• Bij belangrijke wijzigingen in de ledenlijst, een actuele ledenlijst op DropBox zetten
 
Contributie UMCGolf en/of NGF-pasje:
•  Ledenadministratie verstuurt brieven naar leden die UMCGolf contributie moeten betalen (niet automatisch via salaris inbaar) en/of kosten voor NGF-pasje. Bij retour afzender van brieven achterhalen wat het juiste adres is. De penningmeester een overzicht sturen wie wat moet betalen. De penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van de contributie en de kosten voor het NGF-pasje en dient eventuele aanmaningen te versturen
• Lid werkt op het UMCG: de penningmeester houdt dit bij via salarisadministratie (lid heeft hiervoor machtiging gegeven). Wanneer er geen inhouding meer wordt gedaan van een lid, gaat de penningmeester informeren wat hiervan de reden is

  • Bij opzegging van het lidmaatschap geeft de penningmeester dit door aan de ledenadministratie die dit verwerkt in de database
  • Wanneer een lid met pensioen gaat en lid wil blijven van UMCGolf (en dus ook van de Personeelsvereniging) geeft de penningmeester dit door aan de ledenadministratie.
    De ledenadministratie stuurt een rekening voor het (resterend jaar) lidmaatschap en/of NGF-pasje 

Email:
•  Vragen betreffende ledenadministratie beantwoorden naar leden en een kopie versturen naar de e-mailbox (info@umcgolf.nl)

 NGF (via Golfpark Exloo)
• Nieuwe leden aanmelden aan de hand van het aanmeldingsformulier
• Wijzigingen doorgeven aan Golfpark Exloo
• Na ontvangen van NGF pasjes deze versturen naar leden die de kosten hiervoor hebben betaald

Formulieren:
•  Aanmelding UMCGolf en/of NGF  
• Opzeggen UMCGolf (stopzetten van automatische machtiging) en/of NGF
• Opzeggen UMCGolf lidmaatschap (op 31 december van het lopend jaar) en/of NGF

Binnenkomende post (hoort niet specifiek bij de ledenadministratie):
•  Ophalen bij Personeelswinkel en verdelen naar de betreffende commissies/personen

Voor de scretaris:
Email (info@umcgolf.nl)
• Mailbox minimaal 1x per week bekijken
• E-mailberichten, bestemd voor commissieleden, doorsturen
• Als bericht doorgestuurd of verwerkt is, bericht ordenen in de e-mailbox