No Images

UMCGolf
p/a personeelswinkel UMCG
huispostnr: KA 35
Postbus 30001
9700 RB Groningen
Website: www.umcgolf.nl
E-mail: info@umcgolf.nl 
ING-bank: NL61 INGB 0009 5152 04

Bestuur UMCGolf mail: info@umcgolf.nl 
Anneke Lunter - voorzitter
Vacant - secretaris
Arnold Boom- penningmeester
Vacant - vice voorzitter


PR Commissie, mail: pr@umcgolf.nl 
Marvin Noordberger
Jan Noordberger
Ben Dertien
Mike van Oploo
  
Wedstrijd en Handicap Commissie, mail: toernooi@umcgolf.nl
Anneke Grootoonk
Henk Luiken
Jan Nieborg
Charles Brugman

Ledenadministratie , mail: info@umcgolf.nl
Liesbeth Dertien