No Images

De club "UMCGolf"

Enkele mensen hebben in 2001 het initiatief genomen om, als subvereniging van de Personeelsvereniging, een golfclub op te zetten.
Doelen van 
UMCGolf zijn:
- het beoefenen van de golfsport "laagdrempelig" houden;
- beoefenen van de golfsport door de leden;
- bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden;
- stimuleren van de golfsport onder de personeelsleden.

Getracht wordt deze doelen te bereiken door:
- Het organiseren van onderlinge wedstrijden en andere evenementen op het gebied van de golfsport; 

- Het organiseren van een REGEL-middag op de baan, ter verbetering van het spel;
- Te streven naar kortingen bij het bespelen van een baan in de regio;
- Voor de leden de handicapregistratie uit te voeren.

UMCG heeft zelf geen baan.
- We zijn geen geassocieerd lid van de NGF
- Handicap registratie besteden we uit aan de golfclub Exloo.