No Images

Alle personeelsleden van het UMCG die lid zijn van de Personeelsvereniging kunnen (hoofd)lid worden van UMCGolf. Deze leden kunnen tevens hun partner en/of thuiswonende kinderen, vanaf het jaar waarin zij de 16 jarige leeftijd hebben bereiken, als lid opgeven. Familieleden in de 1e graad (ouders en uitwonende kinderen vanaf het jaar waarin zij de 16 jarige leeftijd hebben bereiken) kunnen, indien er plaats is, gastlid worden. Voor meer informatie verwijzen we u naar het Huishoudelijk Reglement.