Lidmaatschap

Alle personeelsleden van het UMCG die lid zijn van de Personeelsvereniging kunnen (hoofd)lid worden van UMCGolf. Deze leden kunnen tevens hun partner en/of thuiswonende kinderen, vanaf het jaar waarin zij de 16 jarige leeftijd hebben bereiken, als lid opgeven. Familieleden in de 1e graad (ouders en uitwonende kinderen vanaf het jaar waarin zij de 16 jarige leeftijd hebben bereiken) kunnen, indien er plaats is, gastlid worden. Voor meer informatie verwijzen we u naar het Huishoudelijk Reglement.

Lid worden

Lid worden van UMCGolf

Via dit formulier kun je je aanmelden om lid te worden van UMCGolf. Graag digitaal invullen en opslaan. Gelieve het ingevulde formulier te sturen naar info@umcgolf.nl

Heb je vragen, mail dan naar hetzelfde email adres

Afmelden

Afmelden Lidmaatschap UMCGolf

Via dit formulier kun je je afmelden voor het lidmaatschap voor UMCGolf. Gelieve dit digtaal in te vullen, uitprinten en ondertekenen. Daarna het document te sturen naar info@umcgolf.nl.

Voor vragen, mail dan naar hetzelfde email adres.