Handicap Informatie

Handicap in golf

Inleiding:
 • Door het handicapsysteem kunnen spelers van verschillende niveaus op min of meer gelijkwaardige basis met elkaar strijden. Goede en minder goede spelers kunnen met gelijke kansen tegen elkaar spelen of aan dezelfde wedstrijd meedoen.
  Als twee golfers tegen elkaar spelen, krijgt degene met de hoogste handicap een voorsprong aan slagen, die gelijk is aan het verschil tussen de beide handicaps. Nadat de spelers hun Handicap Slagen hebben afgetrokken van hun daadwerkelijke gemaakte score (= bruto score), kunnen zij hun netto score op gelijkwaardige basis met elkaar vergelijken.
Club-handicap 54:
 • Na het behalen van baanpermissie en theorie-examen heeft men eigenlijk al handicap 54. Dit moet nog wel bevestigd worden door het lopen van een Qualifying kaart (Q-kaart). Club-handicap 54 (vroeger heette dit het Golf Vaardigheids Bewijs of GVB) is het bewijs dat u op het merendeel van de golfbanen in Nederland mag spelen.
 • U kunt op de site www.waarkanikgolfen.nl vinden waar u met uw NGF Golfbaanpermissie kunt spelen en een Qualifying Kaart kunt spelen. Op de dag dat u gaat spelen, meldt u zich bij de receptie (caddiemaster) of het secretariaat en u meldt dat u een Qualifying Kaart wilt spelen. Dit kan alleen wanneer de golfbaan en andere omstandigheden in orde zijn om voor een handicap te kunnen spelen. Op de kaart wordt een sticker geplakt en een registratienummer genoteerd of u krijgt een sticker uit de zuil van het handicapsysteem van de golfclub, zodat het zichtbaar is dat u op deze baan een handicapscore mag lopen. U speelt samen met iemand die minimaal Clubhandicap 54 heeft. Hij is uw marker gedurende de golfronde. U dient te allen tijden een Qualifying Kaart te spelen met een marker.
 • U speelt 9 of 18 holes, uitgaande van Clubhandicap 54. U mag zelf kiezen of u 9 of 18 holes speelt. Dit kan op een ‘grote’ baan zijn, maar ook op een Par-3 baan. Deze Par 3 baan moet wel door de NGF voor handicapping zijn goedgekeurd. Tevens kunt u kiezen of u van oranje, rood, blauw, of geel (en voor de heren ook wit) gaat spelen. Op de club hangt een handicaptabel, die aangeeft hoeveel slagen u meekrijgt op deze baan bij handicap 54. Kies eerst de kleur tee waar vanaf u wilt slaan. Er zijn aparte tabellen voor 9 en 18 holes. Als beginnende golfer raden wij aan om van de oranje of de rode tee te spelen. Vervolgens kijkt u hoeveel slagen u krijgt vanaf deze tee bij 9 of 18 holes. Als het een moeilijke baan is, dan krijgt u waarschijnlijk meer slagen mee, bijvoorbeeld 58 slagen over 18 holes. Op een makkelijke baan minder slagen, bijvoorbeeld 52 over 18 holes. De spelvorm is Stableford.
 • Op basis van het aantal slagen geeft u per hole aan hoeveel slagen u ontvangt. Na het verlaten van de green noteert u de score. Na de ronde rekent u per hole het aantal Stablefordpunten uit en telt u uw Stablefordpunten bij elkaar op. U en uw marker tekenen uw kaart en u levert deze in bij de club die uw handicap registreert. Bij 18 Stablefordpunten of meer over 9 holes of 36 punten of meer over 18 holes krijgt u Clubhandicap 54 of lager. U kunt na het spelen van de eerste kaart bijvoorbeeld handicap 51 of handicap 48 krijgen. Bij het spelen van 9 holes telt u bij uw Stablefordpunten 18 Stablefordpunten op.
 • De Clubhandicap loopt van 54 tot 37. De aanduiding Clubhandicap is van belang, omdat deze groep handicaps op een andere manier wordt vastgesteld en aangepast aan de speelsterkte van de speler dan EGA Exact Handicaps (36.0 tot 0). Bij clubhandicaps kan een handicap na het spelen alleen verlaagd worden en niet verhoogd. De verlaging is 1 slag per Stablefordpunt meer dan 36 Stablefordpunten.
 • Een klein voorbeeld voor het berekenen van de eerste handicap: u gaat uit van Clubhandicap 54 en u krijgt bijvoorbeeld 56 slagen op een baan als u speelt  van de rode tee. U speelt een Qualifying Kaart en komt binnen met 40 Stablefordpunten over 18 holes. Met 36 punten speelt u uw handicap. Dit betekent dat u 4 punten beter dan uw start handicap hebt gespeeld (40-36 = 4). Uw Clubhandicap 54 wordt nu verlaagd met 4 x 1 slag en uw nieuwe Clubhandicap is 50 (54-4 = 50).
 • leden die UMCGolf als homecourse hebben en buiten de georganiseerde wedstrijden om Q-kaarten lopen moeten deze kaarten in Exloo aanbieden voor handicapregistratie. Kaarten van de georganiseerde wedstrijden worden door de club in Exloo gebracht 
 • De handicap-commissie controleert de scorekaart en meldt het bij de NGF. Hierna ontvangt u een (nieuw) NGF-kaartje met het kenmerk “Club-handicap” en de behaalde handicap. U ontvangt slechts 1x per jaar een nieuw kaartje.
 • Vanaf nu speelt u met de aangepaste handicap.
 • Een club-handicap wordt aangepast zodra u een Q-kaart met meer dan 36 stableford hebt gelopen. Een volgend Q-kaart wordt altijd met de aangepaste handicap gespeeld, ook als dit administratief nog niet verwerkt is.
Opmerkingen bij de Q-kaarten:
 • Q-kaarten kunnen en mogen alleen worden gelopen op Nederlandse en buitenlandse banen.
 • Als men een Q-kaart (behalve de wedstrijden van UMCGolf) gaat lopen, dan moet deze altijd voorzien zijn van een GELE Q-sticker of automaat-sticker en de kaart of sticker moet genummerd zijn. Deze zaken zijn verkrijgbaar bij het secretariaat of balie van de baan waar men speelt.
 • Een Q-kaart wordt altijd vóór de ronde geregistreerd bij secretariaat of balie van de baan in het handicapboek. Alleen een automaat-sticker hoeft niet apart te worden geregistreerd.
 • Leden die meedoen aan een UMCGolf toernooi en als HOMECOURSE UMCGolf hebben: deze (qualifiing) kaarten worden door de toernooi cie naar Exloo verstuurd.
 • Leden die meedoen aan een UMCGolf toernooi en ELDERS HUN HOMECOURSE hebben: zij zijn ZELF verantwoordelijk voor hun Q-kaarten; zij moeten hun eigen kaart terug vragen bij de toernooi cie en deze zelf bij hun eigen homecourse inleveren.
 • Leden die als HOMECOURSE UMCGolf hebben en wel ergens een Q-kaart lopen, kunnen deze inleveren bij de toernooi-cie. Zij zorgen dan dat de kaarten naar Exloo gestuurd worden.
 • Indien een speler van een wedstrijdcommissie een kaart ontvangt met een verkeerde handicap, moet in overleg met de wedstrijdcommissie de kaart vóór de wedstrijd worden aangepast.
Opmerkingen UMCGolf:
 • Alle zaken die hier genoemd zijn, zijn alleen van toepassing voor die leden die UMCGolf als home-course hebben. Alle overige leden kunnen voor hun handicap terecht bij hun eigen home-course.
 • In tegenstelling tot veel andere verenigingen heeft UMCGolf geen geautomatiseerde handicap verwerking. UMCGolf houdt zelf een registratie van de wijzigingen. Deze zijn zichtbaar op de site van UMCGolf.
 • Slechts eenmaal per jaar worden deze wijzigingen doorgegeven aan de NGF, waarna ze zichtbaar zijn op de NGF-site. De wijzigingen gaan echter in zodra de Q-kaart gelopen is! De speler moet bij iedere volgende kaart dan ook uitgaan van de laatste wijziging.
 • Als men buiten de UMCGolf wedstrijden ergens een Q-kaart loopt, moet deze ingeleverd worden bij UMCGolf. 
 • Bij de handicap-wijzigingen wordt gebruik gemaakt van categorieën.

Aanpassing bestaande handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffer Zone 

Minder Stableford punten 
dan de 
Buffer zone 

 

Voor iedere punt
meer dan 36
Stablefordpunten 

 

Handicap 
Catergorie

 

Exact
Handicap 

18 
holes 

9 holes 

 

Verhoging van de 
Exact Hcp 

 

Verlaging van de 
Exact Hcp 

 -4.4

 

35-36 

nvt 

0.1 

0.1 

4.5 - 11.4

 

34-36 

 nvt

0.1 

0.2 

11.5 - 18.4

 

33-36 

35-36 

0.1 

0.3 

18.5 - 26.4

 

32-36 

34-36 

0.1 

0.4 

26.5 - 36.0

 

31-36 

33-36 

0.1 

0.5 

 

 

 

 

 

 

6 (cHcp) 

36.1 - 54.0

 

0-36 

0-36 

0.0 

1.0 

 

 • Indien het aantal stableford punten in de buffer zone valt is er geen aanpassing. Met deze tabel kan iedere speler zelf de aanpassing berekenen.
 • Er zijn nog veel meer regels die het verhaal vaak alleen maar onduidelijker maken. Een voorbeeld is de wisseling naar een andere handicap-categorie.
 • Indien men een EGA handicap wil behalen, zijn hier andere criteria voor die in dit stuk niet besproken worden.
 • Als er vragen zijn over de handicap, kan men altijd contact opnemen met de handicap-commissie.
 • Nadere informatie is ook te vinden op de site van de NGF, waar ook een groot gedeelte van bovenstaand verhaal vandaan komt.

Handicap leden

Om je huidige (club) handicap op te zoeken, kun je inloggen op de site van golfpark Exloo.

Klik op het icoontje hieronder en log in met je persoonlijke inlogcodes. Deze gegevens ontvangt ieder UMCGolf lid. Heb je nog geen code ontvangen, mail dan naar: info@umcgolf.nl o.v.v. Inlogcode en je naam.