aan het leren aan het studeren aantekeningen 7103

Welkom bij UMCGolf

 

Deze website is bedoeld voor informatie over UMCGolf en wordt o.a. gebruikt voor aankondigingen van activiteiten voor (gepensioneerde) UMCG-medewerkers die lid zijn van de PV-UMCG en andere belangstellenden voor de activiteiten van UMCGolf. Er worden uitslagen bijgehouden van (georganiseerde) toernooien en zo nu en dan worden er ook foto's gepubliceerd.

Op initiatief van enkele UMCG-medewerkers werd in 2002 ‘’UMCGolf’’ (toen nog geheten AZGreen) als subvereniging van de Personeelsvereniging van het UMCG opgericht.

Na 20 jaar houdt de subvereniging straks -op 1 januari 2022– te bestaan. De golfactiviteiten worden na deze datum echter onder de naam ‘’UMCGolf’’ als activiteit van de PV-UMCG voortgezet. Het jaar 2021 staat in het teken van de veranderingen bij UMCGolf en er wordt al vooruitgelopen op de nieuwe situatie.

Meedoen aan UMCGolf-activiteiten

Weliswaar kunnen UMCG-medewerkers die belangstelling hebben om deel te nemen aan de activiteiten van UMCGolf geen lid meer worden, zij zijn echter van harte welkom om deel te nemen aan de evenementen die in 2021 worden georganiseerd!

Bij vragen kunnen zij contact opnemen met het onderstaande emailadres.

Doelstelling en activiteiten van UMCGolf

Bij de oprichting van UMCGolf in 2002 was het doel om als golfclub zonder eigen baan de golfsport te bevorderen, en  het laagdrempelig toegankelijk maken daarvan voor de UMCG-medewerkers. En dit te bereiken door het organiseren van activiteiten.

Ook in de nieuwe constructie vormen de doelstelling van toen en de manieren om deze te bereiken de leidende gedachte bij de acties van UMCGolf.

Dit betekent concreet:

  • het streven om regelmatig beginnerscursussen voor UMCG-medewerkers te organiseren
  • het organiseren van golfwedstrijden en andere evenementen op het gebied van de golfsport;
  • realiseren van speelmogelijkheden voor de leden van de PV-UMCG op een of meerdere golfbanen

Wie kunnen aan de activiteiten van UMCGolf meedoen ?

Beginnerscursussen:

  • alle UMCG-medewerkers en gepensioneerde UMCG-ers die lid zijn van de PV
  • een introducee van het deelnemende PV-lid, partner of een familielid, mits 16 jaar of ouder
  • UMCG-medewerkers die geen lid zijn van de PV, mits er nog plaats is in een cursusgroep

Wedstrijden

Uitgangspunt

Alle UMCG-medewerkers die in het bezit zijn van een NGF/hcp.-registratie kunnen meedoen aan de wedstrijden die UMCGolf organiseert.   

Voorrangsregeling bij plaatsing op de deelnemerslijst                                                                                                  

In het geval dat er meer inschrijvingen zijn dan het maximaal toe te laten deelnemers, geldt de  volgende voorrangsregeling:

  • Golfers die op 31 dec 2020 lid waren van de subvereniging UMCGolf worden eerst geplaatst.
  • Vervolgens worden leden van de PV-UMCG met een NGF registratie die zich hebben ingeschreven aan het deelnemersveld toegevoegd.
  • Umcg medewerkers die geen lid zijn van de PV maar wel een NGF registratie hebben.
  • Tenslotte kunnen overige golfspelers met NGF- registratie die als introducee van de onder 1,2 en 3 bedoelde golfers zijn aangemeld als gastspelers het deelnemersveld completeren.

Speelmogelijkheden

UMCGolf zal zich inspannen om voor de golfende (gepensioneerde)UMCG-collega’s  die lid zijn van de PV, korting op de greenfee te bedingen bij golfbanen in de regio. 

Vragen en Antwoorden

Meedoen aan een beginnerscursus; waar meld ik mij aan?

Belangstellenden kunnen zich via info@umcgolf. nl alvast aanmelden. Zodra er meer bekend is wordt contact met hen opgenomen.

Hoe gaat het verder na een beginnerscursus ?

Na afloop van de beginnerscursus zal de golfer een NGF-registratie nodig hebben om toegang te krijgen tot een golfbaan resp. deel te nemen aan wedstrijden van UMCGolf. Dit moet de cursist zelf regelen. De kosten daarvan bedragen ca. €. 40 per jaar.

UMCGolf spant zich in om met de golfbaan waar de cursus plaatsvindt,  afspraken te maken over een aantrekkelijk aanbod waarbij zowel de NGF-registratie wordt verzorgd als korting op het spelen op de golfbaan (greenfee) wordt geboden. 

Meedoen aan wedstrijden van UMCGolf, zijn daar kosten aan verbonden?

Ja. De kosten daarvan variëren van ca. € 25,00 (voor deelname aan 9-holes wedstrijden) tot ca. € 40 (voor 18 holes wedstrijden). De wedstrijdcommissie die belast is met de organisatie van de wedstrijden kan in voorkomende gevallen een verschillend tarief hanteren voor golfers  die lid van de PV-zijn en de golfers die geen lid zijn van de PV-UMCG.

Hoe kom ik voortaan te weten dat er een wedstrijd of beginnerscursus is?

Deze website van UMCGolf blijft in ieder geval voorlopig nog bestaan. De jaarkalender met geplande activitetien wordt hierop gepubliceerd.

Daarnaast zal via de website van de PV melding gemaakt worden van de jaarkalender. Tevens zal, indien een golfer dat zelf heeft aangegeven (zie emailadres), hij/zij kunnen worden opgenomen in het email-bestand van geïnteresseerden voor het ontvangen van periodieke informatie/nieuwsbrieven en aankondigingen van de wedstrijden. 

Ik golf al enige tijd en ik wil bijdragen aan activiteiten van UMCGolf, waar kan ik mij melden?

Je bent van harte welkom! Meld je aan via contact@umcgolf.nl

Contact

Website: www.umcgolf.nl
E-mail: contact@umcgolf.nl 

Wedstrijdcommissie
Rob Bertram (tevens contactpersoon voor PV-bestuur, namens UMCGolf
Henk Luiken
Stefan Enting

Administratie
Anneke Grootoonk
Marissa Heijnen

Beginnerscursussen
Hans Weeda

Informatie en publiciteit
Marvin Noordberger (websitebeheer)